Del

De gymnasiale uddannelser

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med de gymnasiale uddannelser

På erhvervsskolerne finder man som følge af institutionsudviklingen både erhvervsgymnasiale uddannelser og nogen enkelte steder almengymnasiale uddannelser, ligesom man også finder enkelte almene gymnasier, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser.

De erhvervsgymnasiale uddannelser dækker over hhx og htx, hvor hhx har fokus på merkantile fag og htx har fokus på teknologi og naturvidenskabelige fag.

Med gymnasiereformen fra 2005 blev hhx og htx sidestillet med den almene studentereksamen (stx), hvormed alle tre uddannelser er treårige gymnasieuddannelser, der giver studiekompetence til de videregående uddannelser.

Der findes i dag 65 steder i landet, hvor man kan tage den 3-årige hhx og tilsvarende findes der 57 steder i landet, hvor man kan tage den 3-årige htx.

Hos DEG arbejder vi med et mål om at øge kendskabet til de erhvervsgymnasiale uddannelser, hvilket betyder at vi også løbende gennemfører analyser og projekter, der omhandler de erhvervsgymnasiale uddannelser. De seneste gennemførte projekt omhandler faglig trivsel på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

DEG har udarbejdet en række analyser og notater, der omhandler de gymnasiale uddannelser, hvilket er at finde i nedenstående menuer.

Htx elever er meget attraktive for os inde på Niels Bohr Instituttet, de er gode til mekanik, matematik og projektarbejde. De kan både bruge hænderne i et laboratorie og bruge hovedet til at lave modeller.

Anja Andersen
Astrofysiker hos Niels Bohr Institutet 

Det hhx har gjort for mig, når jeg husker tilbage på det, det var, at det gav mig et meget stærkt praktisk og pragmatisk fundament ved siden af det teoretiske og faglige fundament.

Tommy Ahlers
Folketingsmedlem og iværksætter 

En htx-elev lærer at tænke selvstændigt og innovativt. Vi arbejder problemorienteret med udgangspunkt i virkelige problemer i større projekter.

Trine Pipe Kræmmer
Lærer på H.C. Ørsted Gymnasiet (htx)

Eksterne analyser og notater

Nedenstående findes væsentlige analyser udarbejdet af andre interessenter, der er relevante på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Fokus

Her kan du se finde de fokus på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside, som aktuelt beskæftiger sig med erhvervsgymnasierne:

DM i Teknologi og Erhvervscase

Digital dannelse i gymnasiet

Gymnasiereform

Faglig trivsel på hhx og htx

Vil du vide mere?

Ida Rode Hansen (på barsel)- Konsulent
Ingrid Behrndt Andersen- Specialkonsulent – Formidling
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K