Del

Et bevillingssystem for fremtiden

DEG ønsker med materialerne her, at bidrage til en nuanceret dialog om et nyt bevillingssystem, der understøtter et fremtidigt institutionslandskab.

DEG's bestyrelser (DEG-B og DEG-L) udarbejdede primo 2020 fem pejlemærker, der skal understøtte fremtidens institutionslandskab, og imødekomme de samfundsmæssige forandringer som konstant påvirker vilkårene for at drive uddannelser. 

Bevillingssystemet, som vi kender i dag, har en del uhensigtsmæssigheder og bør justeres. Men den grundlæggende idé bag bevillingssystemet bør fastholdeles.

DEG har udarbejdet en række analyser, faktaark og scenarieanalyser, der kan danne fundamentet for en nuanceret dialog om fremtidens bevillingssystem.

Et agilt bevillingssystem

Det er afgørende, at vi får et bevillingssystem, der er agilt overfor samfundsmæssige forandringer.

Lars Kunov
Direktør hos Danske Erhvervsskoler.

Aftale og kommissorium - nyt bevillingssystem

Den foregående regering præsenterede i december 2018 udspillet Mod på livet - vejene til uddannelse og job, hvor et af initiativerne var at igangsætte et eftersyn med henblik på at ændre og forenkle bevillingssystemet.

Aftale: Mod på livet - vejen til uddannelse og job

Kommissorium for eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet

Relevante konsulentrapporter mfl.

Der opdateres løbende med relevante analyser og rapporter fra eksterne aktører

Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet

Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet

Notater om eksterne rapporter

Der opdateres løbende med noter til relevante analyser og rapporter fra eksterne aktører

Rapport: Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet

Rapport: Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet

Vil du vide mere?

Anne Wieth-Knudsen- Chefkonsulent - teamkoordinator og økonomi
Mette Kjær Petersen- Udviklings- og rådgivningskonsulent
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K