Del

Den Digitale Erhvervsskole 8.0 - konference

En brydningstid for digtital undervisning
- Hvad lærte vi af nødundervisnig under Corona og hvordan kommer vi i fællesskab videre?

Igen i år inviterer Praxis og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier til konference arrangeret i samarbjede med det Nationale Videncenter for e-Læring (eVidenCenter), Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Konferencen holdes den 29. oktober på Odense Congress Center

Vi er i fuld gang med at sammensætte et spændende program.
Hvis du vil have besked, når vi åbner for tilmelding til konferencen, så tilmeld dig via dette link:

Link til interessetilkendegivelse

Se konferenceflyer her.

Vi håber, vi ses til konferencen

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K