Erhvervsskolernes Videnscentre

Omsætter ny viden, teknologier og metoder til praksis på uddannelserne.

Den ny Chefaftale OK18

Information om den nye chefaftale

DM i Teknologi og Erhvervscase 2019

De ti finalisthold er fundet - det bliver en spændende finale på Børsen

 

Finanslov 2020

Den tekniske fremskrivning af Finanslovsforslaget 2020 er kommet

FN's verdensmål på erhvervsskolerne

Vi uddanner fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset.

Nyt bevillingssystem

DEG diskuterer nyt taxameter- og tilskudssystem

DEG på Folkemødet 2019

DEG var vært ved en lang række debatter på erhvervsskoleskibet Athene

Fremtidens ungdomsuddannelser

Dialog om nyt uddannelsessystem

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K